Selvstændig

Her kan du læse om beregning af sats for selvstændige

Når du søger dagpenge eller efterløn efter endeligt ophør med drift af selvstændig hovedbeskæftigelse, skal din sats som udgangspunkt fastsættes på baggrund af overskuddet i din virksomhed.

Din sats bliver beregnet på baggrund af indkomst i de 12 måneder med højeste indkomst inden for 24 måneder forud for dit ophør.

Det betyder, at virksomhedens overskud bliver fordelt på det antal kalendermåneder, indkomståret vedrører. Er indkomstår eksempelvis et helt kalenderår, deles overskuddet med divisor 12.

Er der ikke 12 måneder med indkomst, anvendes alle måneder med indkomst inden for 24 måneders perioden.

Beregningsperioden på 24 måneder udvides til 36 måneder, hvis der i 24 måneders perioden ikke foreligger måneder med indkomst.

Til beregning af satsen kan indgå overskud fra selvstændig virksomhed, lønindkomst, samt B-honorar, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag.

Satsen udgør 90% af din hidtidige, månedlige arbejdsfortjeneste fratrukket arbejdsmarkedsbidraget. Satsen er dog begrænset af den maksimale sats på kr. 18.866,00 pr. md. (2019).

Her kan du læse mere om, hvordan vi beregner din sats.

Betingelser for beregning af sats

Din dagpengesats bliver beregnet på overskud fra selvstændig virksomhed fra afsluttede årsopgørelser, lønindkomst, der er indberettet til indkomstregistret samt B-honorar, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag inden for beregningsperioden på 24 måneder forud for dit ophør.

Kun indtægt i medlemsperioden kan indgå i beregningsgrundlaget.

Beregningsgrundlag

Dagpengesatsen beregnes på baggrund af indkomster fra:

  • Lønmodtagerbeskæftigelse på almindelige ansættelses- og arbejdsvilkår, der er indberettet til indkomstregistret
  • B-indkomst, hvoraf der er betalt arbejdsmarkedsbidrag, og som ikke indgår i en virksomheds overskud
  • Overskud fra selvstændig virksomhed fra afsluttede årsopgørelser

Virksomhedens overskud deles med kalendermåneder i indkomståret. Har virksomheden været drevet i 12 måneder, vil divisoren eksempelvis være 12.

Lønindkomst kan medtages i de måneder, hvor indkomsten er indberettet til indkomstregistret.

 

Hvad skal der til for at få maksimale sats

Hvis du skal opnå den højeste dagpengesats på kr. 18.866,00 pr. md. (2019), skal du have haft en vis indtjening i virksomheden. 

Den samlede indkomst skal således være på mindst kr. 273.420,00 (2019), for at du kan få den højeste sats.

 

Enkeltmandsvirksomhed og interessentselskaber

Beregningen sker på baggrund af virksomhedens skattemæssige overskud, der fremgår af afsluttede årsopgørelser i beregningsperioden, og som dækker beregningsperioden.

Beregningen sker da på grundlag af det beløb på årsopgørelsen, der hedder ”Over/underskud af virksomhed/udlejningsejendom”, samt indberettet lønindkomst til indkomstregistret.

 

Aktieselskab eller anpartsselskab

Har du drevet selvstændig virksomhed i selskabsform, sker beregningen på baggrund af din samlede andel af selskabets overskud. Hertil lægges skattepligtige ydelser fra selskabet. 

 

Eksempler på beregning

Beregning (indkomst på 240.000kr)

Overskud fra selvstændig virksomhed i et år inden for perioden med kr. 240.000,00

Udregning

240.000/12 = 20.000 kr. pr. måned

månedlig fortjeneste reguleret for arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct.:

20.000 x 0,92 = 18.400 kr. pr. måned

90 pct. af daglig fortjeneste:

18.400 x 0,9 = 16.560 kr. pr. måned

16.560 kr./160,33 timer = 103,29 kr. pr. time

Beregning af sats på baggrund af både selvstændig virksomhed og lønarbejde

Indplaceret pr. 1. januar 2020.

Opgørelsesperioden er 1. januar 2018 til 31. december 2019.

Fast indkomst som lønmodtager med kr. 15.000 pr. måned og Overskud fra virksomhed i 2018 på kr. 120,000.

Årsopgørelse for 2019 foreligger først 1. juli 2020 og kan derfor ikke anvendes.

Udregning

Selvstændig virksomhed:

120.000/12 = 10.000,00 kr. pr. måned

Lønmodtagerbeskæftigelse:

12 x 15.000 kr. pr måned

10.000 + 15.000 = 25.000 kr. pr. måned

månedlig fortjeneste reguleret for arbejdsmarkedsbidrag på 8 pct. :

25.000 x 0,92 = 23.000 kr. pr. måned

90 pct. af daglig fortjeneste:

x 0,9 = 20.700 kr. pr. måned

Maksimale dagpengesats i 2018 kr. 18.633

18.633 kr./160,33 timer = 116,22 kr. pr. time

Beregning af sats efter nyt arbejdsophør

Når du har fået udbetalt dagpenge med den beregnede sats, kan du få beregnet en ny dagpengesats, når du opfylder betingelserne for en ny dagpengeperiode.

Kortere ansættelser påvirker således ikke din dagpengesats.

 

Udbetaling af dagpenge

Satsen, vi beregner til dig, er beløbet før skat. Du skal dog ikke betale arbejdsmarkedsbidrag af beløbet.

Vi henter selv dine skatteoplysninger hos SKAT. Hvis der ikke er skatteoplysninger til rådighed hos SKAT, trækker vi 55% i skat. Vi vil derfor anbefale, at du får oprettet skatteoplysninger hos SKAT.

Satsen reguleres hvert år

Beregningsgrundlag, hvis du har optjent ret til ydelser inden for den udvidede periode på 5 år

Hvis din ret til ydelser er baseret på opfyldelse af et indkomstkrav alene på baggrund af en virksomheds overskud på årsopgørelser inden for 5 år, skal beregningen af din sats ske på baggrund af en virksomheds overskud de to bedste år inden for 5 år. Der kan således ikke her indgå indkomst fra lønmodtagerarbejde.

Beregningen af satsen sker på grundlag af et gennemsnit af overskud fra selvstændig virksomhed i de 2 år med den højeste indkomst inden for de seneste 5 hele, afsluttede regnskabsår.

Beregningen sker på baggrund af virksomhedens skattemæssige overskud, der fremgår af årsopgørelser i beregningsperioden.

Eksempel på beregning:

Beregningsperioden ser således ud:
2014, 2015, 2016, 2017 og 2018. 

Regnskabsåret 2019 er ikke endeligt pr. 1. juni 2020 og anvendes derfor ikke.

Inden for regnskabsårene 2014-2018 findes de 2 bedste regnskabsår.

 

Mangler du en talknuser eller en IT-haj?

Så er der hjælp at hente her!

Læs mere
Et tilbud du ikke kan afslå

Der er kun én ting, der overgår en god rabat – og det er mange gode rabatter.

Læs mere
Kurser og workshops

Hop med på vognen og styrk din forretning gennem målrettede kurser og workshops.

Læs mere
Værdifulde råd

Du behøver ikke starte fra bunden, bare fordi du er sprunget ud som selvstændig.

Læs mere