Dagpengesatser

Her får du det fulde overblik over satser for dagpenge, efterløn, skattefri præmie, uddannelse og andre satser.

Dagpengesatser 2017 
  Pr. dag   Pr. måned
Maksimumsats 849 kr.   18.403 kr.
Fast sats (mindstesatsen) 696 kr.   15.090 kr.
Sats ved midlertidigt ophør med virksomhed 696 kr.   15.090 kr.
Dimmitendsats for forsørger 696 kr.   15.090 kr.
Dimmitendsats for ikke-forsørger 607 kr.   13.158 kr.


Efterløn 
Maks. satsen med opfyldt 2-årskrav 849 kr.   18.403 kr.
91 % af Maks. satsen uden opfyldt 2 årskrav 773 kr.   16.747 kr.
Bundfradrag ved beregning af fradrag for
pensioner i efterløn
15.400 kr.    15.400 kr.
Maks. beløb ved lempeligere fradrag for
arbejde i efterlønsperioden (fuldt år)
37.577 kr.    37.577 kr.
Dækningsbidrag 1
(indtægtsgrænse ved 400-timersordningen)
77.498 kr.    77.498 kr.
Frivillig ATP-indbetaling ved efterløn
(pr. efterlønstime)
1,78 kr.    1,78 kr.


Skattefri præmie 
1 præmieportion 13.244 kr.    13.244 kr.
Maksimum præmie (12 præmieportioner) 158.928 kr.    158.928 kr.


Uddannelse
 
VEU og SVU for beskæftigede 679 kr. pr. dag    
Uddannelse med dagpenge
(6 ugers selvvalgt uddannelse)
849 kr. pr. dag    


Andre satser 
1 g-dag 849 kr. pr. dag    
½ g-dag 425 kr. pr. dag    
Omregningssatsen  230,08 kr.    
Der er særlige regler for ledige medlemmer uder 25 år, som forud for ledigheden IKKE opfylder følgende krav:
  • Har haft mindst 2 års fulddtidsarbejde inden for 3 år
    eller
  • Har gennemført en dimittendberettiget uddannelse af mindst 18 månders varighed.

Dagsatserne gælder fra 2. januar 2017. Satserne er før skat og udbetales sædvanligvis for 5 dage pr. uge.

Månedssatserne er gældende fra 1. juli 2017. Satserne er før skat og udbetales sædvanligvis for en måned.