Dagpengesatser

Her får du det fulde overblik over satser for dagpenge, efterløn, skattefri præmie, uddannelse og andre satser.

Dagpengesatser 2017 
Maksimumsats 849 kr. pr. dag
Fast sats (mindstesatsen) 696 kr. pr. dag
Sats ved midlertidigt ophør med virksomhed 686 kr. pr. dag
Dimmitendsats for forsørger 696 kr. pr. dag
Dimmitendsats for ikke-forsørger 607 kr. pr. dag


Efterløn 
Maksimumsatsen med opfyldt 2-årskrav 849 kr. pr. dag
Maksimumsatsen uden opfyldt 2 årskrav
(91% af maksimumsatsen)
773 kr. pr. dag
Bundfradrag ved beregning af fradrag for
pensioner i efterløn
15.400 kr.
Maks. beløb ved lempeligere fradrag for
arbejde i efterlønsperioden (fuldt år)
37.577 kr.
Dækningsbidrag 1
(indtægtsgrænse ved 400-timersordningen)
77.498 kr.
Frivillig ATP-indbetaling ved efterløn
(pr. efterlønstime)
1,78 kr.


Skattefri præmie 
1 præmieportion 13.244 kr.
Maksimum præmie (12 præmieportioner) 158.928 kr.


Uddannelse
 
VEU og SVU for beskæftigede 679 kr. pr. dag
Uddannelse med dagpenge
(6 ugers selvvalgt uddannelse)
849 kr. pr. dag


Andre satser 
1 g-dag 849 kr. pr. dag
½ g-dag 425 kr. pr. dag
Omregningssatsen  230,08 kr.
Der er særlige regler for ledige medlemmer uder 25 år, som forud for ledigheden IKKE opfylder følgende krav:
  • Har haft mindst 2 års fulddtidsarbejde inden for 3 år
    eller
  • Har gennemført en dimittendberettiget uddannelse af mindst 18 månders varighed.

Satserne gælder fra 2. januar 2017. Satserne er før skat og udbetales sædvanligvis for 5 dage pr. uge.