Feriedagpenge

Som ledig har du mulighed for at holde ferie og få udbetalt feriedagpenge, hvis du har optjent ret til det.

Optjening
Du optjener ret til feriedagpenge efter samme princip som optjening af almindelige feriedage. Grundlæggende skelner man mellem optjeningsåret, som løber fra 1. januar til 31. december, og det dertil hørende afholdelsesår, som løber fra 1. maj i året efter optjeningsåret til 30. april i det følgende år.

Du optjener ret til feriedagpenge i perioder, hvor du får udbetalt dagpenge fra os (din a-kasse) samt barselsdagpenge fra kommunen.

Du kan maksimalt optjene 25 dage med feriedagpenge. Hvis du har optjent ret til feriedagpenge, sender vi dig et brev midt i april med oplysninger om, hvor mange dage du har optjent.

Afholdelse
For at få udbetalt feriedagpenge skal du før ferien enten være ledig eller lønmodtager og opholde dig i Danmark. Du skal søge om det hos os og meddele det til Jobcentret. Vi skal have din ansøgning senest på 1. feriedag, og Jobcentret skal have besked senest 14 dage før 1. feriedag.

Du skal som hovedregel have afholdt alle optjente feriedage fra arbejdsgivere inden, du kan få udbetalt feriedagpenge.

Hvis du har fået udbetalt ydelser fra os i perioden fra 1. januar i optjeningsåret til tidspunktet for feriens begyndelse, får du udbetalt feriedagpenge med samme sats, som vi har udbetalt ydelser til dig. Hvis du ikke har fået ydelser fra os i denne periode, er din sats for feriedagpenge 82% af den maksimale dagpengesats.

Du kan tidligst få udbetalt dine feriedagpenge 1 uge før første feriedag.

Du kan søge om feriedagpenge på MIT DANA