Priser

Her kan læse mere om prisen for et medlemskab hos os.

Kontingent pr. 1. januar 2017
Kontingentet opkræves hver måned og er fradragsberettiget.

Forsikringstype  Kontingent Bidrag til Staten 
Medlem uden
efterlønsbidrag
 585 kr.*  349 kr.
Medlem med
efterlønsbidrag
 1.080 kr.* 844 kr.
Medlem med efterlønsbevis 585 kr.* 349 kr.
Fleksibel efterløn 576 kr. 340 kr.
Ledig under 25 år i aktivering med efterlønsbidrag 867 kr.* 631 kr.
Ledig under 25 år i aktivering uden efterlønsbidrag 372 kr.* 136 kr.
Seniormedlem -
opnåes ved folkepensionsalderen
136 kr. ikke a-kasse medlemskab

* med ATP

Læs mere om Seniormedlemskab her