DANAs bestyrelse

 
Formand
Direktør
Lone Gammelgaard
Tel 20 21 00 17
 
Tømmermester
Bjarne Hansen
Tel 43 96 60 63
Direktør
Preben Larsen
Tel 59 62 83 30
Salgschef
Bernt Nielsen
Tel 40 52 56 06
Erhvervscoach
Pernille Plambeck
Tel 22 28 87 35
 
Konsulent
Jesper Giørtz
Mogensen
Tel 20 23 28 26