DANAs bestyrelse

 
Formand
Direktør
Lone Gammelgaard
Tel 20 21 00 17
 
Næstformand
Tømmermester
Bjarne Hansen
Tel 43 96 60 63
2. Næstformand
Direktør
Preben Larsen
Tel 59 62 83 30
EL-installatør
Stig Pedersen
Tel 70 22 12 44
Konsulent
Torben Nicolaisen
Tel 74 62 66 88
Instruktør
John Petersen
Tel 28 51 56 29
Salgschef
Bernt Nielsen
Tel 40 52 56 06
Erhvervscoach
Pernille Plambeck
Tel 22 28 87 35
Tømrermester
Thomas Bratbøl
Tel 27 12 34 35
 
Konsulent
Jesper Giørtz
Mogensen
Tel 20 23 28 26