10 gode råd om erhvervsforsikring

Af: Stine Christensen, Aon
Dato: Den 17. juli 2017

Gode råd om erhvervsforsikring
 1. Hvorfor tegne erhvervsforsikring?
  Hvorfor tegne erhvervsforsikring?

  Den korrekte sikring af virksomhedens værdier og aktiver er altafgørende – det giver tryghed og ro i maven.

  Med en erhvervsforsikring kan du sikre din virksomhed for:

  • Løsøre
  • Driftstab
  • Bygning
  • Erhvervs- og produktansvar
  • Arbejdsskade
 2. Hvorfor tegne løsøreforsikring?
  Hvorfor tegne løsøreforsikring?

  En løsøreforsikring omfatter, inventar, IT-udstyr etc. tilhørende din virksomhed.

  Hvis din løsøreforsikringen dækker på All-risk vilkår, betyder det, at der udover den gængse dækning for brand-, tyveri- og vandskade, også er dækning for anden pludselig skade.

 3. Hvorfor tegen bygningsforsikring?
  Hvorfor tegen bygningsforsikring?

  Er du ejer af bygning, kræver panthaver at der er tegnet bygningsforsikring.

  Hvis din bygningsforsikring dækker på All-risk vilkår, betyder det, at der udover de gængse dækninger for brand og kasko, også er dækning for anden pludselig skade.

 4. Hvad er en driftstabsforsikring?
  Hvad er en driftstabsforsikring?

  Har du tegnet en driftstabsforsikring (som tilvalg til en løsøreforsikring), vil du være dækket mod omsætningsnedgang, såfremt der sker skade i/på din virksomhed.

  Eksempelvis ved brandskade, hvor der kan gå længere tid inden din virksomhed er oppe at køre igen, og dermed tab af omsætning.

 5. Hvad er en EDB-kasko forsikring?
  Hvad er en EDB-kasko forsikring?

  EDB-kasko er en forsikringsdækning for indefra kommende skader på elektronisk udstyr.

  Det kan eksempelvis være skader såsom kortslutning, lynnedslag etc.

  Udefra kommende skader såsom brand-, tyveri, og vandskader er dækket under løsøreforsikringen.

 6. Hvad er erhvervs- og produktansvarsforsikring?
  Hvad er erhvervs- og produktansvarsforsikring?

  Erhvervsansvar dækker de skader du eller dine ansatte kan forvolde på 3. mands person eller ting under udøvelsen af den i policen nævnte risiko.

  Produktansvar dækker de skader der kan opstå, i forhold til din virksomheds produkt eller ydelse enten er defekt, eller en direkte årsag til skade forvoldt på 3. mands person eller ting.

 7. Hvorfor tegne arbejdsskadeforsikring?
  Hvorfor tegne arbejdsskadeforsikring?

  Har du ansatte, er det lovpligtigt at tegne en arbejdsskadeforsikring for disse personer.

  Arbejdsskadeforsikringen dækker arbejdsulykker sket i arbejdstiden.

  Hvad er en arbejdsulykke?

  • Fysisk eller psykisk personskade
  • Ulykken er sket på grund af dit arbejde, eller de forhold arbejdet er foregået under
  • Ulykken skal enten være sket pludselig eller inden for 5 dage
 8. Hvad er erhvervssygdomme?
  Hvad er erhvervssygdomme?

  En erhvervssygdom betragtes som sygdom eller lidelse som skyldes enten arbejdet eller de forhold arbejdet er foregået under.

  Har du ansatte er det lovpligtigt at sikre dem mod erhvervssygdomme.

  Erhvervssygdomme dækkes ikke via et forsikringsselskab, men dækkes via tilmelding til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES)

 9. Dødsfald ved arbejdsulykker
  Dødsfald ved arbejdsulykker

  Arbejdsskadeforsikringen dækker dødsfald på arbejdspladsen. Det er afgørende, at du kontakter Arbejdsmarkedets Erhvervssikring inden for 48 timer og meddeler dem om situationen.

 10. Vidste du…….
  Vidste du…….

  At 30% af alle selvstændige tror, at privatforsikringen dækker i deres firma? (kilde: Wilke)

HUSK at som medlem af DANA, har du ikke blot adgang til Aons erhvervsforsikringer - du får det også til en helt særlig pris.

Læs mere her