10 gode råd om persondataforordningen

Af: Marianne Dinnsen, advokatfirmaet ADVODAN Aalborg
Dato: Den 30. juni 2017

Afholdelse af kurser (se link i bunden)

Gode råd om persondataforordningen
 1. Lær den nye databeskyttelsesforordning at kende
  Lær den nye databeskyttelsesforordning at kende
  I bør sikre, at beslutningstagere og nøglepersoner i jeres organisation er bevidste om, at persondataloven vil blive erstattet af databeskyttelsesforordningen. I bør også undersøge, hvordan jeres organisation vil blive påvirket af forordningen og identificere de områder, som I bliver nødt til at arbejde særskilt med.
 2. Skab klarhed over de personoplysninger I behandler
  Skab klarhed over de personoplysninger I behandler
  I bør undersøge og dokumentere, hvilke personoplysninger I behandler, hvor oplysninger kommer fra, og hvem I deler dem med. Der kan endvidere være behov for at lave en bred gennemgang af jeres organisation med henblik på at finde ud af, hvilke oplysninger, der behandles i hvilke dele af organisationen.
 3. Tænk over informationerne I giver den registrerede
  Tænk over informationerne I giver den registrerede
  I bør gennemgå den information, som I giver til de registrerede og tænke over, hvilke ændringer af informationen, som databeskyttelsesforordningen måtte nødvendiggøre.
 4. Husk at opfylde den registreredes rettigheder
  Husk at opfylde den registreredes rettigheder
  I bør gennemgå jeres procedurer for at sikre, at I kan opfylde alle de rettigheder, som de registrerede er tillagt efter databeskyttelsesforordningen.
 5. Undersøg grundlaget I behandler oplysninger på
  Undersøg grundlaget I behandler oplysninger på
  I bør undersøge, hvilke kategorier af personoplysninger I behandler, og på hvilket retligt grundlag I gør det. I bør samtidig dokumentere jeres konklusioner.
 6. Indhent samtykke og opbevar dette
  Indhent samtykke og opbevar dette
  I bør undersøge, hvordan I indhenter, opbevarer og dokumenterer samtykke, og om I bør foretage nogen ændringer.
 7. Særlige regler ved oplysninger om børn
  Særlige regler ved oplysninger om børn
  I bør allerede nu overveje, hvordan I fremadrettet vil kontrollere en persons alder, og hvordan I vil indhente samtykke fra forældremyndighedsindehavere, når I i visse situationer behandler oplysninger om børn.
 8. Sikre procedurer ved brud på persondatasikkerheden
  Sikre procedurer ved brud på persondatasikkerheden
  I bør sikre jer, at I har de fornødne procedurer på plads til at opdage, rapportere og undersøge brud på persondatasikkerheden.
 9. Overvej om behandling indebærer særlige risici
  Overvej om behandling indebærer særlige risici
  I bør overveje, om jeres behandling af personoplysninger er forbundet med særlige risici for den registreredes grundlæggende rettigheder, og om I i så fald skal udarbejde en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse i overensstemmelse med forordningen.
 10. Indtænk databeskyttelse i IT-systemer
  Indtænk databeskyttelse i IT-systemer
  I kan med fordel allerede nu begynde at tage hensyn til databeskyttelsesforordningens regler, når I tager et nyt it-system i brug eller ændrer et eksisterende. Det vil gøre det lettere for jer at efterleve reglerne og højne sikkerheden.

Læs mere om vores forskellige kurser her